Καλύμματα καναλιών και φρεατίων από FRP

Καλύμματα καναλιών και φρεατίων από FRP

Τα καλύμματα καναλιών και φρεατίων από FRP είναι ειδικά σχεδιασμένα να αντέχουν οχήματα διαφόρων φορτίων. Τα προϊόντα έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο φορτίου και το διάκενο των καναλιών και των φρεατίων.

Πιθανές εφαρμογές

Μεταφορές
Ενέργεια
Τηλεπικοινωνίες 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2021 CMaterials