Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες 


Οι σχάρες της CM καθώς και οι διάφορες δομές και σχετικά εξαρτήματα από ίνες γυαλιού είναι τα πλέον κατάλληλα για τον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (τηλεφωνικές επικοινωνίες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ), διότι είναι μη αγώγιμες και διαπερατές από ραδιοκύματα. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα ώστε να διασφαλίζουν μέγιστη ηλεκτρική μόνωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας EN 61340 – 2-3 και IEC 61340-4-5, βάσει των οποίων τα προϊόντα της CM κατατάσσονται ως άριστοι μονωτές (επιφανειακή αντίσταση και ειδική αντίσταση [Rs], αντίσταση και ειδική αντίσταση εγκαρσίου [Rt], αντίσταση και ειδική αντίσταση εδάφους). Οι σχάρες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυλώνων ή πύργων τηλεπικοινωνιών διαπερατών από ραδιοκύματα, σε υποστηρικτικές κατασκευές όπως επιφάνειες διέλευσης πεζών, γέφυρες, διαδρόμους και κλειστούς χώρους καθώς και για την κάλυψη φρεατίων. Την γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνουν τα κιγκλιδώματα από FRP που διαθέτουμε. Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN ISO 14122 – 1,2,3,4 για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Επίσης η CM προσφέρει σκάλες για επιθεώρηση φρεατίων που φέρουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14396. Λόγω των έντονων αντιδράσεων διαφόρων τοπικών οργανώσεων στην εγκατάσταση εμφανών πομποδεκτών, τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται.


 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2021 CMaterials