Οικολογική επιλογή

Οικολογική επιλογή


Οι σχάρες της CM αποτελούν μία στρατηγική και οικολογική επιλογή με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα στάδια παραγωγής των σχαρών μας είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να περιορίζεται η ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα. Έτσι, είμαστε σε θέση να προτείνουμε λύσεις με οικολογική συνείδηση, χωρίς αυτό να έχει την παραμικρή επίπτωση στην απόδοση των προϊόντων μας.


 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials